PHP

Php Veri Türleri

Php ile programlama yaparken tanımladığımız tüm değişkenlerin bir türü vardır. Bunları inceleyelim.

Tür Açıklama
Integer(int) Tamsayı
Double Ondalık
String Karakter Dizisi
Boolean Mantıksal Değer(TRUE veya FALSE)
Object Nesne
Array Dizi

Php ile programlama yaparken tüm değişkenler yukarıda belirtilen değişken türlerinden bir tanesine sahip olmalıdır. Kısa bir örnekle PHP de bulunan veri türlerini daha ayrıntılı görelim.

<?php

$veri = "10"; //integer
$veri = 10; //integer
$veri = “3.14567313456;” //doble
$veri = “Burak Demir”; //string
$veri = true; //boolean
$veri = false; //boolean
$veri->ekle = “Veri Türleri”; //object(nesne)
$dizi = array(15, 40, 50); //array(dizi)

?>

Örneklerle birlikte inceledik veri türlerini. Bir daha ki dersimizde PHP eğitimlerini biraz daha kapsamlı hale getireceğim.

Tuş sesiniz bol olsun…