PHP

Php Değişkenler

Değişken Nedir ?

Değişkenler içerisinde kendilerine atanan verileri tutarlar.Değişkenler cihazımızın RAM belleğinde byte olarak tutulur ve biz bu sayede programımız içerisinde istediğimiz zaman değişkenlere erişebiliriz. RAM Bellekte tutulan bu değişkenler kalıcı değillerdir. Genel olarak PHP de değişken tanımlama ve değişkenlerin diğer özellikleri aşağıdaki gibidir.

Değişkenlerin Özellikleri
 • Değişkenler, $ işareti ile başlarlar.
 • Değişkenler, büyük-küçük harf duyarlıdır (Case Sensitive).
 • Değişkenler, bir harf veya _ ile başlar.
 • Değişkenler yazılırken sayı veya _ hariç karakterler kullanılmaz.
 • Değişkenler, boşluk veya türkçe karakter içermez.
Örnek Değişken Kullanımları
<?php

//Doğru Kullanımlar

$deger;
$_123456;
$buRakDEMIR;
$veri = 8;

//Yanlış Kullanımlar

$değer;
$12Veri;
$?veri;

?>
 Öneri :

Php içerisinde değişkenleri kullanırken programınız içerisinde işlevine uygun isim veriniz. Sonradan baktığınızda isminden ne işe yaradığını rahatlıkla anlayabilirsiniz bu sayede.

Değişkenlerin Etki Alanları

Local(Yerel) Etki Alanı : Yerel etki alanına sahip değişkenler PHP de bir fonksiyon içerisinde tanımlanır ve sadece o fonksiyon tarafından bu değişkene erişim sağlanır.

<?php
function deneme() 
{
  echo $deger; // local(yerel) etki alanı 
} 
deneme(); 
?>

Global Etki Alanı : Herhangi bir fonksiyon dışında tanımlanan değişkenler global etki alanına sahiptir. Tüm fonksiyonlar tarafından erişilebilir.

<?php

$deger = 100; // global kapsam

function deneme() 
{
  echo $deger; // local(yerel) kapsam 
} 
deneme(); 
?>

Static Etki Alanı : Değişkenler içerisindeki veriler bir süre sonra yok olurlar. Eğer biz değişken içerisindeki verimiz yok olmasın sürekli hızlı bir şekilde bu veriye erişebilmek istiyorsak static etki alanına sahip değişkenler kullanırız.

<?php

function deneme() 
{
  static $deger = 0; 
  echo $deger; 
  $deger++; 
} 
deneme(); 
deneme(); 
deneme(); 
deneme(); 

?>